Събития

Онлайн игра „Пожелай си подарък” от Мол Варна

Онлайн игра „Пожелай си подарък” от Мол Варна
Коледа наближава и отново идва времето на традиционната коледна онлайн игра на Мол Варна - „Пожелай си подарък“. И тази година търговският център ще зарадва 10 свои почитатели със страхотен подарък, избран от самите тях. 

Специално приложение във Facebook страницата на Мол Варна, което ще е активно от 1 декември, съдържа атрактивна галерия от снимки и описание на подаръците, подбрани грижливо от водещите марки и магазини в търговския център. Желаещите да участват в играта следва да се регистрират в приложението и да изберат максимум три от нашите специални коледни предложения.

  Линк към приложението на играта във Фейсбук страницата на Мол Варна: тук

Участието не е обвързано с покупка! 

Непосредствено след новогодишните празници, на 5 януари 2015 г., на случаен принцип, ще бъдат изтеглени имената на печелившите, които ще получат избрания и посочен от тях подарък. Официалните правила за участие в играта


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на онлайн играта  „Пожелай си подарък” организирана от Мол Варна

I.    Организатор на играта
Играта се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”).
Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване във Фейсбук и интернет страницата на Мол Варна - www.mallvarna.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта във Facebook страницата и на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на играта
Онлайн играта „Пожелай си подарък” се провежда за периода от 1 до 31 декември 2014 година.

III.    Територия на играта
Играта „Пожелай си подарък” се организира и провежда он лайн във Фейсбук страницата на Мол Варна: http://www.facebook.com/pages/Mall-Varna/150902618265696

IV.    Механизъм 
От  1 до 31 декември 2014 година, всички фенове на Facebook страницата на Мол Варна, ще имат възможност да участват в играта „Пожелай си подарък” като избират до три подаръка  от галерия със снимки на различни стоки и услуги, специално подбрани от асортимента на някои от търговските обекти в центъра. Галерията със снимки и описание на подаръците е достъпна за всички участници в специално изграденото приложение на играта.
Всяко участие в играта „Пожелай си подарък”, респ. всеки избран подарък, ще се публикува на стената във Фейсбук профила на съответния потребител.
В системата на играта всеки потребител участва с отделен запис за всеки избран от него подарък. След новогодишните празници, на 5 януари 2015, в присъствието на тричленна комисия, ще бъдат изтеглени десет участника - печеливши в играта, на които Мол Варна ще подари избрания от тях подарък. 
Участието в играта не е обвързано с покупка! 

V.    Видове подаръци в играта 
Снимки на всички подаръци и тяхното описание са представени в галерията на играта „Пожелай си подарък” във Фейсбук страницата на Мол Варна. 

VI.    Процедура за получаване на наградите
Печелившите в играта ще бъдат изтеглени чрез жребий на 5 януари 2015 година. 
Наградите ще се получават на бюро „Информация” до 20 януари 2015 г.
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII.    Право на участие
В играта имат право да участват всички фенове на Фейсбук страницата на Мол Варна. 
Участието на служителите на Мол Варна ЕАД в играта е възможно, но няма да бъдат допуснати при разпределението на наградния фонд.

VIII.    Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Печелившите в играта на Мол Варна  ще получат посочения от тях подарък, а не паричната му равностойност. В случаите на липса на избрания от участника подарък, то той ще има възможност да избере друг на същата стойност от същия търговски обект. 

X.    Прекратяване на играта
Организаторът има правото да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта във Фейсбук профила на Мол Варна за периода на промоцията. Повече информация може да получите и на телефон 070013111. 

С включването си в он лайн играта на Мол Варна участниците се съгласяват с Официалните правила.