Събития

Новогодишни късмети от Мол Варна

Новогодишни късмети от Мол Варна
Какво е Нова година без искряща от светлини елха, мечтани подаръци и баница с късмети? Клиентите на Мол Варна обаче могат да изтеглят късмета си още преди да е гръмнало шампанското в празничната нощ!

До 31 декември всеки от посетителите в търговския център, пазарувал за минимум 10 лв. в който и да е от търговските обекти на територията му, ще получи от бюро „Информация” картичка – Новогодишен късмет. Всяка картичка крие в себе си късметче – послание за новата 2015 година или подарък. Очакват Ви над 100 награди, а 10 от Вас - най-големите късметлии, ще получат карта за пазаруване в Мол Варна на стойност 100 лв. 

Наградите се получават от бюро Информация в момента на теглене на картичката „Новогодишен късмет”.

Официалните правила на играта са публикувани по-долу:


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „НОВОГОДИШНИ КЪСМЕТИ” - ИГРА НА МОЛ ВАРНА

I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.mallvarna.bg

II. Продължителност на играта
Новогодишната томбола „Новогодишни късмети” на Мол Варна се провежда за периода от 15 до 31 декември 2014 година.

III. Територия на играта
„Новогодишни късмети” се организира и провежда на територията на Мол Варна.

IV. Механизъм 
Всеки клиент пазарувал на стойност над 10 лв., в който и да е от  търговските обекти на територията на Мол Варна, през периода  15 – 31 декември 2014 г., получава картичка – Новогодишен късмет, с която има възможност да спечели една от десетте карти за пазаруване в  Мол Варна на стойност 100 лв. И още над 100 награди.
Всеки желаещ да участва представя на бюро „Информация” касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което получава картичката. 
Всяка картичка „Новогодишен късмет” носи послание за новата 2015 г. или подарък. 
Няма ограничение в броя на участията. За всяка покупка на стойност 10 лв. се получава по една картичка „Новогодишен късмет”, но не повече от пет такива за всеки бон над тази стойност.

V. Видове награди и процедури по получаване на наградите 

Наградите в играта „Новогодишни късмети” от Мол Варна са:
- 10 карти за пазаруване в Мол Варна на стойност 100 лв. всяка;
- 1 ваучер за пазаруване в магазин Petek на стойност 100 лв.;
- 1 ваучер за пазаруване в магазин Strand на стойност 100 лв.;
- 1 ваучер за пазаруване в магазин Celio* на стойност 100 лв.;
- 20 АРТ гифт кати за пазаруване в магазин ART 93 на стойност 20 лв. всяка;
- 1 ваучер за пазаруване в Ola на стойност 20 лв.;
- Термоактивна терапия за коса с кератин от фризьорски салон Vision R – 5 броя;
- Еднодневна GOLD карта за посещение на център за движение „Огледало”. Важи за всички занимания – 20 броя;
- Двудневна GOLD карта за посещение на център за движение „Огледало”. Важи за всички занимания – 20 броя;
- Едноседмична GOLD карта за посещение на център за движение „Огледало”. Важи за всички занимания – 100 броя;
- Бонус за игра на игрален автомат по избор в казино Palms Princess на стойност 50 лв. – 2 броя;
- Бонус за игра на игрален автомат по избор в казино Palms Princess на стойност 20 лв. – 30 броя;
- Бонус за игра на игрален автомат по избор в казино Palms Princess на стойност 10 лв. – 30 броя;

Процедура по получаване на наградите:
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж в Мол Варна) в момента на теглене на картичката „Новогодишен късмет”. 

VI. Право на участие
В играта имат право да участват всички клиенти на Мол Варна, пазарували на територията на търговския център, на стойност над 10 лв. В играта нямат право да участват служителите на Мол Варна, както и служителите на наемателите в търговския център.

VII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в играта „Новогодишни късмети” от Мол Варна получават обявените награди, а не паричната им равностойност. 

IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да я прекрати по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg. Повече информация може да получите и на телефон 070013111. 

С участието си в играта, участниците се съгласяват с Официалните правила.