Събития

"Само за абитуриенти - випуск 2015" - онлайн кампания

За поредна година Мол Варна организира онлайн кампания за всички абитуриенти и абсолвенти от випуск 2015. От 23 март до 22 май младежите и девойките, които завършват средното си или висше образование през тази година, ще имат възможност да се регистрират в специалното приложение във Фейсбук страницата на търговския център:

https://www.facebook.com/pages/Mall-Varna/150902618265696?sk=app_205982439430614

Регистрацията дава възможност на всички настоящи абитуриентите и абсолвенти да получават интересна и актуална информация относно нови колекции и услуги, специални оферти и промоции в търговския център.

На случаен принцип участниците в кампанията, ще получават предметни награди, талони за отстъпка, ваучери за пазаруване, други бонуси и преференции, предоставени от търговските обекти в Мол Варна, които биха могли да ползват в подготовката си за бала.

В края на кампанията, всички регистрирани ще участват в томбола за десет гифт карти на стойност 100 лева и много други предметни награди. Официалните правила на играта са публикувани по-долу:


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на кампанията на Мол Варна „САМО ЗА АБИТУРИЕНТИ – ВИПУСК 2015”


I.    Организатор на кампанията
Кампанията се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”). Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на кампанията
Кампанията „Само за абитуриенти – випуск 2015” се провежда за периода от 23 март до 22 май 2015 година.

III.    Територия на кампанията
Кампанията „Само за абитуриенти – випуск 2015”  се организира и провежда във Facebook страницата на Мол Варна.

IV.    Механизъм
Всички желаещи абитуриенти и абсолвенти от випуск 2015 година, имат възможност да се включат в онлайн кампанията на Мол Варна, като попълнят кратка регистрационна форма във Фейсбук страницата на Мол Варна, която включва трите имена, телефон, мейл адрес за връзка и име на училището, което завършват. Всички регистрирали се за участие ще получават периодично, информация относно нови колекции, актуални промоции и услуги, предлагани на територията на търговския център специално за абитуриенти. На случаен принцип, до 22 май, участниците в инициативата на Мол Варна, ще получават предметни награди, талони за отстъпка, ваучери за пазаруване, други бонуси и преференции, които биха могли да ползват в подготовката си за бала.

След приключване на кампанията, на 26 май 2015 год, в присъствието на нотариус ще бъдат излъчени няколко на брой участници, които ще спечелят и специалните награди – 10 гифт карти за пазаруване на стойност 100 лв. всяка, както и други предметни подаръци осигурени от търговските обекти в центъра.

V.    Видове награди и процедури по получаване на наградите

    10 GIFT карти на стойност 100 лв. всяка за пазаруване на територията на Мол Варна

    Други специални награди осигурени от търговските обекти в Мол Варна – ваучери за пазаруване и консумация, талони за отстъпка, предметни награди и други.

Процедура по получаване на наградите :
Кампанията се провежда през периода 23 март – 22 май 2015 година. Наградите ще бъдат изтеглени чрез жребии, на 26 май, в присъствието на нотариус. Имената на печелившите ще бъдат публикувани в сайта на Мол Варна (www.mallvarna.bg) и във Фейсбук страницата на центъра.
Спечелилите могат да получат своите награди на бюро Информация, на партерен етаж в Мол Варна, от 27 май до 10 юни 2013 година, срещу представянето на документ, удостоверяващ тяхната самоличност, съобразно регистрацията в приложението на кампанията.
На лица под 18 години, наградите ще бъдат предоставени само с позволението на техен законен родител или настойник.

VI. Право на участие

В кампанията имат право да участват всички абитуриенти и абсoлвенти от випуск 2015 година, с изключение на  членове на семействата на служителите на Мол Варна ЕАД

VII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите специалните награди в кампанията за абитуриенти получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на кампанията
Организаторът на кампанията има правото да я прекрати по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната интернет страница на търговския център  - www.mallvarna.bg и в специално изграденото приложение във Facebook страницата на Мол Варна, за периода на кампанията.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.Март

П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31