Събития

Великденски изненади от Мол Варна - игра с награди

Великденски изненади от Мол Варна - игра с награди
1-30 април

Три подаръчни ваучера за почивка в страната или чужбина на стойност 200 лв. и още над 600 награди ще зарадват участниците в играта „Великденски изненади от Мол Варна“, която търговският център отново организира в навечерието на най-светлия християнски празник. В нея могат да се включат всички клиенти, които от 1 до 30 април са направили покупка или са получили услуга на стойност над 20 лв. в някой от обектите на територията на комплекса.

Те ще получат от бюро „Информация“ картичка под формата на великденско яйце. Всяка картичка съдържа скреч поле с уникален код, зад който се крие конкретна награда или късметче - пожелание за празника.

Участниците в играта могат да спечелят някой от многобройните подаръци – стоки, ваучери за пазаруване, талони за  отстъпки, консумация или услуги, предоставени от търговските обекти в Мол Варна - Andrew's, Celio, Strand, Petek, Triumph, Roberto Zago, Massimo Zardi, Andrew's Ladies, Classic, Ferrucci, Playground, Exclusive, ART 93, AquaZoo, Училище по танци "Огледало", специализиран магазин за кафе и много други.

За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката – великденско яйце, следва да въведе своя уникален код на обозначеното за играта място в сайта на Мол Варна: www.mallvarna.bg

Трима късметлии ще грабнат подаръчни ваучери за почивка в страната и чужбина на стойност 200 лв. всеки!

Великденските изненади Ви очакват! Възкресете късмета си и празнувайте  през целия април с Мол Варна!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ВЕЛИКДЕНСКИ ИЗНЕНАДИ” ОТ МОЛ ВАРНА

I.    Организатор на играта

Играта се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на играта

Играта „Великденски изненади” от Мол Варна се провежда за периода от 1 до 30 април 2015 година.

III.    Територия на играта

Великденската игра се организира и провежда на територията на Мол Варна.

IV.    Механизъм на играта

Всеки клиент пазарувал на стойност над 20 лв., в който и да е от  търговските обектите на територията на Мол Варна, през периода 1 – 30 април 2015 г., получава картичка – под формата на великденско яйце, с която има възможност да спечели един от трите ваучери за почивка в страната и чужбина, на стойност 200 лв. всеки или някоя от останалите награди - стоки, ваучери за пазаруване, талони за консумация, услуги или отстъпки, осигурени от търговските обекти в Мол Варна – Andrew's, Celio, Strand, Triumph, Petek, Massimo Zardi, Roberto Zago, Andrew's Ladies, Classic, Ferrucci, AquaZoo, Playground, Exclusive, ART 93, Пекарната и специализирания магазин за кафе от Пазарът на Мол Варна, Училище по танци "Огледало" и много други.

Всеки желаещ да участва представя на Бюро информация, касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което има възможност да си избере една или няколко  картички, съобразно разходваната сума. За всяка покупка на стойност 20 лв. клиента има право да получи една картичка, но не и повече от 10 срещу един касов бон. 

Всяка картичка „великденско яйце” съдържа 6 цифрен код, който може да бъде открит след изтриване на скреч полето, което се намира на гърба.  За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката следва да въведе своя уникален  код на специално обозначеното за играта място, в сайта на Мол Варна: www.mallvarna.bg

За да открие своята награда участникът следва да попълни кратка регистрационна форма. Няма ограничение в броя на участията.

Уточнение: В играта не участват касови бонове получени при заплащането на комунална услуга или интернет на територията на търговския център!!!

V.    Видове награди и процедури по получаване на наградите

Три подаръчни ваучера за почивка в страната и чужбина на стойност 200 лв. всеки от Usit Colours

И още над 500 награди – стоки, ваучери за пазаруване, талони за отстъпки, консумация или услуги, осигурени от търговските обекти в центъра като:
- Декоративно зайче с клетка и аксесоари от магазин AquaZoo
- 5 броя дамски чанти от Roberto Zago
- 2 чифта дамски обувки от Roberto Zago
- Ваучер за пазаруване на стойност 70 лв. от магазин Petek 1855
- 20 ваучера за пазаруване на стойност 20 лв.от Andrew's
-  5 ваучера за пазаруване на стойност 20 лв.от Massimo Zardi
-  5 ваучерa за пазаруване на стойност 20 лв.от Andrew's Ladies
-  6 броя силиконови колани от ART'93
-  6 броя дамски колани от АRT'93
-  2 фешън гривни от магазин Classic
-  2 чифта дамски обеци от магазин Ferrucci
-  3 предметни награди от Triumph
- 20 броя чаши за кафе или чай с великденски принт   
- 30 талона за безплатна игра на боулинг от Playground
- 5 ваучера на стойност 20 кредита (20 лв.)  за игра на таб масите от Playground
- 10 талон за безплатна игра на билярд (60 мин.) от Playground
- 10 ваучера на стойност 50 лв. при покупка над 200 лв.от Andrew's
- 30 талона за 20% отстъпка за стоки от новата колекция и допълнителни 5% отстъпка за стоки в намалениена от Andrew's
- 60 талона за 10% отстъпка от магазин Petek 1855
- 60 талона за 20% отстъпка от магазин Exclusive
- 80 талона за 10% отстъпка от магазин Classic
- 80 талон за 10% отстъпка от магазин Ferrucci
- 60 ваучера на стойност 5 лв. при покупка над 50 лв.от магазин Strand
- 60 ваучера на стойност 5 лв. при покупка над 50 лв.от магазин Celio
- 50 талона за 20% отстъпка от Специализиран магазин за кафе - Пазарът на Мол Варна
- 10 великденски козунака от Пекарната  - Пазарът на Мол Варна
- 50 карти за 4 безплатни посещения на клас по избор в Училище по танци „Огледало”

Процедура по получаване на наградите:

Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж в Мол Варна) от 3 април до 15 май  2015 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на картичката „великденско яйце”  със съответния печеливш код и документ за самоличност съответстващ на данните, посочени в онлайн регистрацията на играта.

VI.    Право на участие

В играта имат право да участват всички клиенти на Мол Варна, пазарували на територията на търговския център, на стойност над 20 лв. В играта нямат право да участват служителите на Мол Варна, както и служителите на наемателите в търговския център.

VII.    Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите във Великденската игра на Мол Варна получават обявените награди, а не паричната им равностойност.

IX.    Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да я прекрати по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта, участниците се съгласяват с Официалните правила.