Събития

Летни емоции с Мол Варна - игра с награди

Летни емоции с Мол Варна - игра с награди
Лятото е време за емоции!

Пазарувай в Мол Варна и спечели вълнуващо приключение – бънджи скок, уейкбординг, посещение на делфинариум или аквапарк, билети за концерт и какво ли още не! 300 гарантирани награди!

От 15 август до 15 септември 2015 година всеки клиент, пазарувал на стойност над 20 лв. в който и да е от търговските обектите в Мол Варна, има възможност да спечели вълнуващо лятно преживяване. За целта е необходимо той да представи на бюро Информация касов бон/бонове, удостоверяващи покупка и да изтегли картичка със съответната награда.

Очакват Ви:

- 20 посещения на делфин шоу в Делфинариум, Варна

- 20 посещения на аквапарк Aquapolis, Златни пясъци

- 6 екстремни приключения сред вълните в Infinity Wake Park Varna

- 5 бънджи скока и един BASE jump от Аспарухов мост с клуб Адренали

- 20 безплатни посещения в Capella Play

 - 20 карти за игра на стойност 10 лв. в Playground

- 20 билети за концерт на популярен чуждестранен изпълнител,

- плажни аксесоари и още много други изненади!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на кампанията “ЛЕТНИ ЕМОЦИИ С МОЛ ВАРНА”

I.    Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”). Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на кампанията на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „Летни емоции с Мол Варна” се провежда за периода от 15 август  до 15 септември  2015 година.

III.    Територия на кампанията

Кампанията  „Летни емоции с Мол Варна” се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Мол Варна.

IV.    Механизъм на кампанията

Всеки клиент осъществил покупка на стойност над 20 лв, в който и да е от  търговските обектите на територията на Мол Варна, през периода 15 август – 15 септември 2015 г., може да изтегли от специално брандирана кошница на бюро Информация атрактивна картичка с логото на кампанията . Всяка картичка съдържа конкретна награда или лятно пожелание. Наградите , респ. пожеланията са изписани във вътрешната част на картичката, които са залепени със силикон.
Всеки желаещ да участва следва да представи на бюро Информация в Мол Варна касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което получава картичка. Няма ограничение в броя на участията. За всеки 20 лв, клиента има право да изтегли една картичка, но не повече от 5 с един касов бон.
Уточнение: В играта не участват касове бонове получени при заплащането на комунална услуга или интернет на територията на търговския център.

V.    Видове награди и процедури по получаване на наградите

20 бр. посещения на аквапарк  Aquapolis, Зл. пясъци
20 бр. Делфин шоу , предоставени от Феста холдинг, в Делфинариум - Варна
20 бр. билети за концерт на известен изпълнител
6 бънджи скока от Аспарухов мост, предоставени от клуб  Адреналин
1 BASE jump от Аспарухов мост, предоставени от клуб  Адреналин
6 бр. Уейкбродинг приключения, предоставени от Уейкпарк Варна
20 талона за безплатна игра в Capella Play
20 карти за игра в  Playground, на стойност 10 лв. всяка
20 бр. водни пистолети
50 бр. цветни топки
20 бр. балончета супербум
60 бр. хвърчила
40 бр. ветрила

Процедура по получаване на наградите:

Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж в Мол Варна) от 15 август до 17 септември  2015 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на картичката , в която е упомената съответната награда.

Лица под 18 годишна възраст, могат да получат техните награди само в присъствието на законен родител/настойник.

VI.    Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти на Мол Варна, пазарували на територията на търговския център, на стойност над 20.00 лв. В кампанията нямат право да участват служителите на Мол Варна, както и служителите на наемателите в търговския център..

VII.    Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите награди в кампанията „Летни емоции с Мол Варна” получават обявените награди, а не паричната им равностойност.

IX.    Прекратяване на кампанията

Организаторът на кампанията има правото да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанята, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни в официалния интернет адрес на търговския център:  www.mallvarna.bg,  за периода от 15 август до 17 септември 2015 г. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.

Авг

П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31