Събития

Социална кампания на Мол Варна „Подкрепи своето училище” и томбола с награди

Социална кампания на Мол Варна „Подкрепи своето училище” и томбола с награди
От 1 до 30 септември 2015, Мол Варна с подкрепата на Община Варна,организира социалната кампания „Подкрепи своето училище”. Всеки клиент, пазарувал в Мол Варна през периода, може да  получи талон за участие в кампанията и да подкрепи едно от училищата в града за да спечели 1000 лв. и специално организирано парти в Playground.

За всеки изхарчени 10 лв., в който и да е от обектите на търговския център, клиента получава по един талон, който носи 1 точка на училището, за което гласува, както и възможност да участва в томбола със страхотни награди - гифт карта за пазаруване в Мол Варна на стойност 100 лв, 5  занимателни игри Miss Kipik от Хиполенд, ваучери за пазаруване в магазин за детски и юношески обувки Perfection, раници, тетрадки, химикали, моливи и още много други тематични подаръци предоставени от Playground и другите търговски обекти в Мол Варна.

Талон/и за участие се получават на бюро „Информация” в Мол Варна срещу предоставяне на касов бон/бонове. Талоните се попълват лично и се поставят в специално декорирана кутия. Няма ограничение в броя на участията. За всеки 10 лв, клиента получава по един талон, но не повече от 10 талона с един касов бон.

Важно: Специално приложение във Facebook страницата на Мол Варна предоставя възможността на феновете и за он-лайн гласуване в подкрепа на едно от училищата на територията на град Варна, без това да е обвързано с покупка.

В края на кампанията училището с най-висок процент получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 1000 лв., както и специално организирано парти - боулинг турнир в  Playground | Мол Варна.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на кампанията „ПОДКРЕПИ СВОЕТО УЧИЛИЩЕ”
и томболата с награди на Мол Варна

I.    Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна,  гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”), с подкрепата на Община Варна.

Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „ Подкрепи своето училище” и участвай в томболата с награди на Мол Варна се организира за периода от 1 до 30 септември 2015 г.

III.    Територия на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Мол Варна и във Фейсбук страницата на търговския център.

IV.    Механизъм на кампанията

През периода от 1 до 30 септември 2015 г., всеки клиент пазарувал в който и да е от обектите в Мол Варна, може да получи талон за участие в кампанията и да подкрепи едно от училищата на територията на град Варна. За всеки изхарчени 10 лева клиента получава по един талон, който носи 1 точка на училището, за което избере да гласува, както и възможността за участие в томбола с над 300 награди  -  гифт карта за пазаруване в Мол Варна на стойност 100 лв., 5  занимателни игри Мис Кипик от Хиполенд, ваучери за пазаруване в магазин за детски и юношески обувки Perfection, тематични подаръци и карти за игра от Playground, тетрадки, моливи и още много други предоставени от търговските обекти в Мол Варна.

Талон/и за участие се получават на бюро „Информация” в Мол Варна срещу предоставяне на касов бон или бонове. Талоните се попълват лично от клиента и се поставят в специално декорирана кутия.  Наградите в томболата ще бъдат  изтеглени 1 октомври 2015 година.

Специално приложение със списък на всички училища в града е изградено във Facebook страницата на Мол Варна и предоставя възможност на феновете за он-лайн гласуване в подкрепа на любимото училище. Онлайн гласуването не е обвързано с покупка и е еднократно. Всеки глас носи една точка за избраното училище. Ежеседмично, до името на всяко училище в общия списък, ще се публикува общия брой гласове получени до момента като сбор от гласовете подадени чрез талоните за пазаруване и тези във Facebook, които се отразяват автоматично.

В кампанията участват само училищата на територията на град Варна.

В края на кампанията училището с най-висок процент получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 1000 лв., както и специално организирано парти / турнир по боулинг в Playground.

V.    Видове награди в томболата

-  гифт карта на стойност 100 лв. за пазаруване в Мол Варна
- 5 занимателни игри Miss Kipik от Хиполенд
- 3 ваучера по 20 лв. всеки за пазаруване в магазин за детски и юношески обувки Perfection
- 10 училищни раници Playground
- 20 тетрадки от Playground
- 50 химикала от Playground
- 20 карти заредени с 10 лв. в Playground
- 150 тетрадки от Мол Варна
- 50 комплекта цветни моливи от Мол Варна

VI.    Процедура за получаване на наградите

Всички печеливши от томболата ще бъдат информирани на посочения от тях мейл адрес и ще бъдат публикувани в сайта на Мол Варна. Наградите се получават от бюро Информация от 1 до 9 октомври 2015 г.
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен родител / настойник.
В края на кампанията  училището с най-висок процент получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 1000 лв. (хиляда лева), както и специално организирано парти/ турнир по боулинг в Playground на етаж 4 в Мол Варна.

VII.    Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти на Мол Варна, пазарували на територията на търговския център, на стойност над 10 лв. В онлайн гласуването за любимото училище могат да гласуват всички фенове на страницата на Мол Варна във Фейсбук.

VIII.    Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите някоя от специалните награди в томболата на Мол Варна, получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

Родителското настоятелство на училището с най-висок процент получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 1000 лв. За учениците от съответното училище победител в кампанията, ще бъде организирано специално парти / турнир по боулинг в Playground на етаж 4 в Мол Варна.

X.    Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на Интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на кампанията.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.