Събития

"Усмивки с Дядо Коледа" - онлайн фотоконкурс с награди

Духът на Коледа отново завладя Мол Варна, пренасяйки кътче от ледените полюси в централното фоайе на търговския център. Празнично украсената елха, потъналите в сняг иглута и обитателите на белите селения не само привличат посетителите на търговския център, но заплениха дори и самия Дядо Коледа.

Любимецът на децата ще гостува в Мол Варна до края на декември и ще очаква в празничния кът всеки, който желае да си направи снимка за спомен с него.

Всяка снимка, направена от „официалния фотограф“ на Дядо Коледа, Ви осигурява участие в онлайн фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” във Facebook страницата на Мол Варна. В специално създаден за целта албум ще бъдат подредени всички снимки на желаещите да се включат в конкурса, а първите три, събрали най-много харесвания през периода 1 декември 2016 г. – 6 януари 2017 г., ще спечелят атрактивни награди от Мол Варна.

Снимките с Дядо Коледа се реализират със съдействието на Фотостудио Classic – официален фотограф за кампанията в Мол Варна.

Линк към фотоалбума във Facebook: https://www.facebook.com/Mall-Varna-150902618265696/photos/?tab=album&album_id=1326452270710719

Официалните правила и условията за участие в конкурса са публикувани по-долу:

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на онлайн фотоконкурса  „Усмивка с Дядо Коледа”  
организиран от Мол Варна


I.    Организатор на фотоконкурса
Фотоконкурсът се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 (Организатор на фотоконкурса).
Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на фотоконкурса си запазва правото да променя и допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване в интернет страницата на Мол Варна - www.mallvarna.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на фотоконкурса на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на фотоконкурса
Фотоконкурсът „Усмивка с Дядо Коледа” се провежда за периода от 27 ноември до 31 декември 2016 г.
Гласуването за победител във фотоконкурса става на фен страницата на Мол Варна във Facebook и приключва в 20:00 часа на 6 януари 2017 г.

III.    Територия на фотоконкурса
Фотоконкурсът „Усмивки с Дядо Коледа” се организира и провежда на фен страницата на Мол Варна във Facebook.

IV.    Право на участие
Право на участие имат всички физически лица, които са били заснети на обща снимка с Дядо Коледа от „официалния фотограф” в Мол Варна.
Снимките с Дядо Коледа в Мол Варна се реализират от Фотостудио Classic.
∙ размер 10 / 15 за 24 часа: 4 лв./ бр.;
∙ размер 13 / 18 за 24 часа - 5 лв./ бр.;
∙ размер 15 / 21 за 24 часа - 6 лв./ бр.;
∙ размер 20 / 30 за 24 часа - 7 лв./ бр.;
∙ размер 30 / 40 за 24 часа - 12 лв./ бр.;
∙ размер 40 / 60 за 24 часа - 22 лв./ бр.;
- Семейни фотосесии:
∙ 5 кадъра на цена от 20 лв., 10 кадъра на цена от 36 лв., 15 кадъра на цена от 52 лв., 20 кадъра на цена от 68 лв. Кадрите са предварително одобрени от клиентите и ще бъдат предоставени в цифров формат по e-mail в рамките на 24 часа.
- Календари с детски герои (без снимка) - 5 лв.

V.    Механизъм
За участие във фотоконкурса:
- снимките с Дядо Коледа в Мол Варна се реализират от Фотостудио Classic;
- участниците следва да попълнят декларация за участие, предоставена от фотографа;
- във фотоконкурса вземат участие само снимки с Дядо Коледа.

Всички снимки ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, носещ заглавието „Усмивка с Дядо Коледа 2016”. Албумът може да бъде намерен във фен страницата на Мол Варна във Facebook.

Победители във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” ще бъдат първите три снимки, събрали най-много харесвания през периода 1 декември 2016 г. – 6 януари 2017 г.

VI.    Награди
Наградите във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” са предоставени от Мол Варна и Фотостудио Classic.

VII.    Процедура за получаване на наградите
Снимките на победителите във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” ще бъдат обявени на 7 януари 2017 г. във фен страницата на Мол Варна във Facebook.
Наградите ще се получават на бюро "Информация" до 10 работни дни след датата, на която са обявени победителите.

VIII.    Обработване на лични данни и публичност
С участието си в настоящия фотоконкурс, участниците декларират и се съгласяват, че доброволно предоставят личните си данни, като необходимо условие за участие във фотoконкурса. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни. Те (участниците) се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

IX.    Ограничение на отговорността
Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или e-mail за контакт.

X.    Прекратяване на фотоконкурса
Организаторът има право да прекрати фотоконкурса по всяко време, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Организаторът запазва правото си да променя общите условия, като предварително обявява всички промени на фен страницата на Мол Варна във Facebook.

XI.    Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на фотоконкурса и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на фотоконкурса ще бъдат достъпни на фен страницата на Мол Варна във Facebook за периода на провеждане на фотоконкурса. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С включването си в онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа”, участниците се съгласяват с Официалните правила.