Събития

"Само за абитуриенти - випуск 2017" онлайн кампания на Мол Варна ЕАД

 И тази година Мол Варна ЕАД организира онлайн кампанията "Само  за абитуриенти – випуск 2017". От 20 февруари до 21 май, всички настоящи абитуриенти и абсолвенти, които завършват средното си или висше образование през тази година, имат възможност да се регистрират в специално създаденото приложение в сайта на Мол Варна ЕАД тук***: Регистрация през сайта!

***Линкът е единственият активен и за регистрация през мобилен телефон!

За улеснение, потребителите на Фейсбук могат да направят своята регистрация и от тук:Регистрация през Фейсбук!

Регистрацията дава възможност на всички участници да получават интересна и актуална информация относно нови колекции и услуги, специални оферти и промоции в търговския център.

През  трите месеца на кампанията, всички регистрирани имат шанс да получават предметни награди, ваучери за пазаруване, талони за отстъпка или други бонуси и преференции, предоставени от търговските обекти в Мол Варна ЕАД, които биха могли да ползват в подготовката си за бала.

В края на кампанията, всички регистрирани ще участват в томбола за десет гифт карти на стойност 100 лева всяка и много други предметни награди. Официалните правила на играта са публикувани по-долу:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на кампанията на Мол Варна ЕАД  „САМО ЗА АБИТУРИЕНТИ – ВИПУСК 2017”


 


I.    Организатор на кампанията


Кампанията се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна ЕАД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”). Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „Само за абитуриенти – випуск 2017” се провежда за периода от 20 февруари до 21 май 2017 година.

III.    Територия на кампанията

Кампанията „Само за абитуриенти – випуск 2017”  се организира и провежда в сайта и Фейсбук страницата на Мол Варна ЕАД.


IV.    Механизъм


Всички желаещи абитуриенти и абсолвенти от випуск 2017 година имат възможност да се включат в кампанията на Мол Варна ЕАД, като попълнят кратка регистрационна форма в специално създадените приложения в сайта (Регистрация през сайта!) или Фейсбук страницата (Регистрация през Фейсбук!) на търговския център. Всички успешно регистрирали се участници периодично ще получават персонално адресирано писмо с  информация за нови колекции, актуални промоции и услуги, предлагани на територията на търговския център специално за абитуриенти. През периода на кампанията участниците ще имат шанса да спечелят и различни предметни подаръци, ваучери за пазаруване, талони за отстъпка, други бонуси и преференции, които биха могли да ползват в подготовката си за бала.

След приключване на кампанията, на 22 май 2017 г., в присъствието на нотариус ще бъдат излъчени участниците, които ще спечелят и специалните награди – 10 гифт карти за пазаруване на стойност 100 лв. всяка.

V.    Видове награди и процедури по получаване на наградите


- 10 GIFT карти на стойност 100 лв. всяка за пазаруване на територията на Мол Варна;

- Други специални награди осигурени от търговските обекти в Мол Варна  ЕАД – ваучери за пазаруване и консумация, талони за отстъпка, предметни награди и други.
Процедура по получаване на наградите :

Всички участници, спечелили някоя от специалните награди,  ще получат уведомително писмо на посочения мейл адрес. Имената на печелившите ще бъдат публикувани в сайта на Мол Варна (www.mallvarna.bg) и във Фейсбук страницата на центъра.

Спечелилите могат да получат своите награди на бюро Информация, на партерния етаж в Мол Варна ЕАД от 22 май до 10 юни 2017 година срещу представянето на документ, удостоверяващ тяхната самоличност, съобразно регистрацията в приложението на кампанията.

На лица под 18 години наградите ще бъдат предоставени само в присъствието на техен законен родител или настойник.


VI. Право на участие

В кампанията имат право да участват всички абитуриенти и абсолвенти от випуск 2017 година, с изключение на членове на семействата на служителите на Мол Варна ЕАД.

VII. Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите специалните награди в кампанията за абитуриенти получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на кампанията

Организаторът на кампанията има правото да я прекрати по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на интернет страница на търговския център  - www.mallvarna.bg и в специално изграденото приложение във Facebook страницата на Мол Варна, за периода на кампанията.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.