Събития

Летни емоции 2018 - игра с над 300 специални награди и вълнуващи приключения

Летни емоции 2018 - игра с над 300 специални награди и вълнуващи приключения
Лятото е време за емоции! Хванете мига, пазарувайте в търговско-развлекателния център на Мол Варна ЕАД и спечелете завладяващо приключение!

От 1 юли до 31 август 2018 г. всеки клиент, пазарувал на стойност над 20 лв. в който и да е от обектите в търговския център, има възможност да добави към летните си емоции още едно вълнуващо преживяване. За целта е необходимо той да представи на бюро „Информация“ касов бон/бонове, удостоверяващи покупка, и да изтегли картичка със съответната награда или пожелание.

Очакват Ви екстремни забавления и над 300 специални подаръци, като:

- парти на яхта за 8 човека във Варненския залив;
- 40  посещения на аквапарк Aquapolis в Златни пясъци;
- 10 урока по уейкборд и уейкбординг в Wake Park Varna;
- 10 бънджи скока от Аспаруховия мост с клуб „Адреналин“;
- 100 уникални летни амулета;
- карти за игри в Playground; предметни подаръци, ваучери за пазаруване, талони за отстъпки и още много други награди предоставени от търговските обекти в Мол Варна ЕАД.

Побързайте и грабнете своята лятна емоция – Мол Варна ЕАД ще я превърне в незабравим спомен!

Общите правила за участие в играта са публикувани по-долу.

За повече информация: 070013111

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на кампанията “ЛЕТНИ ЕМОЦИИ – 2018”

I.    Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от Търговско- развлекателния център на Мол Варна ЕАД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”). Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на кампанията на www.mallvarna.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „Летни емоции - 2018” се провежда за периода от 1 юли до 31  август 2017 година.

III.    Територия на кампанията

Кампанията  „Летни емоции  - 2018” се организира и провежда на територията на търговско-развлекателния център на Мол Варна ЕАД.

IV.    Механизъм на кампанията

Всеки клиент осъществил покупка на стойност над 20 лв, в който и да е от  търговските обектите на територията на Мол Варна ЕАД през периода 1 юли – 31 август 2017година., може да изтегли атрактивна картичка с логото на кампанията, от специално брандирана кошница на бюро Информация. Всяка картичка съдържа конкретна награда или лятно пожелание. Наградите , респ. пожеланията са изписани във вътрешната част на картичката, чиито страници са залепени със силикон.

Всеки желаещ да участва следва да представи на бюро Информация в Мол Варна ЕАД касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което получава картичка. Няма ограничение в броя на участията. За всеки 20 лв, клиента има право да изтегли една картичка, но не повече от 5 с един касов бон.

Уточнение: В играта не участват касови бонове получени при заплащането на комунална услуга или интернет на територията на търговския център.

V.    Видове награди и процедури по получаване на наградите


- Ваучер награда за парти на яхта (до 8 човека) във Варненския залив;- 40 посещения на аквапарк Aquapolis, Златни пясъци- 10 урока и екстремни приключения сред вълните в Wake Park Varna- 10 бънджи скока от Аспарухов мост с клуб Адреналин- 10 карти за игра на стойност 10 лв. от Playground | ет. 4, Мол Варна ЕАД

- 10 раница от Playground | ет. 4, Мол Варна ЕАД

- 20 броя пица на пърче, от Pizza Cantonata | ет. 3, Мол Варна ЕАД

- 2 ваучера за консумация - 15 лв, от OLA Taste of Med.| ет. 3, Мол Варна ЕАД

- 6 броя козметични комплекти, от Аптека Subra | партер, Мол Варна ЕАД

- 20 ваучер за пазаруване, в напълно реновирания магазин на оптики Leonardo | партер, Мол Варна ЕАД

- 100 летни амулета

- 100 летни аксесоара за плажа.

Процедура по получаване на наградите:

Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж в Мол Варна ЕАД) до 3 септември 2018 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на картичката , в която е упомената съответната награда.

Лица под 18 годишна възраст, могат да получат техните награди само в присъствието на законен родител/настойник.

VI.    Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти на Мол Варна ЕАД, пазарували на територията на търговския център, на стойност над 20,00 лв. В кампанията нямат право да участват служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център.

VII.    Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите награди в кампанията „Летни емоции - 2018” получават обявените награди, а не паричната им равностойност.

IX.    Прекратяване на кампанията

Организаторът на кампанията има правото да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанята, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни в официалния интернет адрес на търговския център:  www.mallvarna.bg,  за периода от 18 юли до 3 септември 2018 г.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.