Събития

Усмивки за спомен с Дядо Коледа 2018 - онлайн фотоконкурс

Усмивки за спомен с Дядо Коледа 2018 - онлайн фотоконкурс
Духът на Коледа вече завладя търговско-развлекателният център Varna Mall. В специално декориран тематичен кът, до празничната елха, Дядо Коледа ще очаква всеки, който желае да си направи снимка за спомен с него. Любимецът на всички малчугани ще гостува на търговския център всеки ден до края на годината, от 11:00 до 19:00 часа.

Всяка снимка, направена от „официалните фотографи“ на Дядо Коледа, Ви осигурява право на участие в онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” във Facebook страницата на Varna Mall. В специално създаден за целта албум ще бъдат подредени всички снимки на желаещите да се включат в конкурса, а първите три, събрали най-много харесвания през периода 3 декември 2018 г. – 7 януари 2019 г., ще спечелят атрактивни награди. Желаещите да се включат в онлайн конкурса задължително попълват декларация-съгласие, която могат да намерят при фотографите.

Очаквайте линк към фотоалбума във Facebook: Онлайн фотоалбум "Усмивки с Дядо Коледа" 2018

Официалните правила и условията за участие в конкурса са публикувани по-долу:

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на онлайн фотоконкурса  „Усмивки с Дядо Коледа”  организиран от  търговско-развлекателния център на Мол Варна ЕАД, наричан още Varna Mall.


I.    Организатор на фотоконкурса

Фотоконкурсът се организира и провежда от търговски и развлекателен комплекс Мол Варна ЕАД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 (Организатор на фотоконкурса).

Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на фотоконкурса си запазва правото да променя и допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване в интернет страницата на Мол Варна ЕАД - www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на фотоконкурса на сайта и Facebook страницата на Varna Mall.

II.    Продължителност на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Усмивка с Дядо Коледа” се провежда за периода от 3 декември 2018 г. до 7 януари 2019 г. Гласуването за победител във фотоконкурса става във Facebook страницата Varna Mall и приключва в 19:00 часа на 7 януари 2019 г.

III.    Територия на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Усмивки с Дядо Коледа” се организира и провежда във Facebook страницата на Varna Mall.

IV.    Право на участие

Право на участие имат всички физически лица, които са били заснети на обща снимка с Дядо Коледа от „официалния фотограф” в Мол Варна ЕАД, през периода 1-31 декември 2018 г. Желаещите да се включат в онлайн конкурса задължително попълват декларация-съгласие, която могат да намерят при фотографите.
.
Снимките с Дядо Коледа в Varna Mall се реализират от Красимир Иванов и Иван Колев (фирма Фототрип ЕООД) при следния ценоразпис:

Снимки с Дядо Коледа:

•    размер 10/15 за 24 часа - 4 лв/бр;      експресно за 15 мин.- 6 лв/бр;
•    размер 13/18 за 24 часа - 5 лв/бр;      експресно за 15 мин.- 7 лв/бр;
•    размер 15/21 за 24 часа - 6 лв/бр;      експресно за 15 мин.- 8 лв/бр;
•    размер 20/30 за 24 часа - 7 лв/бр;      експресно за 15 мин.- 9 лв/бр;

Семейни фотосесии:

•    5 кадъра на цена от 25 лв.
•    10 кадъра на цена от 40 лв.
•    15 кадъра на цена от 60 лв.
•    20 кадъра на цена от 75 лв.


Кадрите са предварително одобрени от клиентите и ще бъдат предоставени в цифров формат по e-mail в рамките на 24 часа.

Календари с детски герои и  снимка: цена - 9 лв.

Всеки клиент ще заплаща предварително и ще му бъде издаван касов бон;

V.    Механизъм за участие във фотоконкурса:

- снимките с Дядо Коледа в търговско-развлекателния център на Мол Варна ЕАД се реализират от Иван Колев (Ivan Kolev Photography) и Красимир Иванов.

- участниците следва да попълнят декларация-съгласие за участие, предоставена от фотографа;

- във фотоконкурса вземат участие само снимки с Дядо Коледа реализирани във Varna Mall.

Всички снимки ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, носещ заглавието „Усмивка с Дядо Коледа 2018”. Албумът може да бъде намерен във Facebook страницата на Varna Mall.

Победители във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” ще бъдат първите три снимки, събрали най-много харесвания през периода 3 декември 2018 г. – 7 януари 2019 г.

VI.    Награди

Наградите във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” са предоставени от Мол Варна  ЕАД и търговските обекти в комплекса.

VII.    Процедура за получаване на наградите

Снимките на победителите във фотоконкурса „Усмивка с Дядо Коледа” ще бъдат обявени на 8 януари 2018 г. в сайта и Facebook страницата на Varna Mall.

Наградите ще се получават на бюро "Информация" до 10 работни дни след датата, на която са обявени победителите.

VIII.    Обработване на лични данни и публичност

С участието си в настоящия фотоконкурс, участниците декларират и се съгласяват, че доброволно предоставят личните си данни, като необходимо условие за участие във фотoконкурса. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни. Те (участниците) се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

IX.    Ограничение на отговорността

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или e-mail за контакт.

X.    Прекратяване на фотоконкурса

Организаторът има право да прекрати фотоконкурса по всяко време, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Организаторът запазва правото си да променя общите условия, като предварително обявява всички промени на фен страницата на Мол Варна във Facebook.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на фотоконкурса и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на фотоконкурса ще бъдат достъпни на сайта и Facebook страницата на Varna Mall за периода на провеждане на фотоконкурса. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С включването си в онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа”, участниците се съгласяват с Официалните правила.