Събития

Instagram 2019 | игра "От Varna Mall с любов" - официални правила за участие

Instagram 2019 | игра
Играта "От Varna Mall с любов" | INSTAGRAM приключи! Печелившите са: n_nikolova, tinnnflame, delyanavip, viktoria07452, esil.syurhat. Честито на победителите!
...................................................................
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ОТ VARNA MALL С ЛЮБОВ” | INSTAGRAM – 2019


I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от Търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II. Продължителност на играта


Играта „От Varna Mall с любов” | Instagram се провежда за периода от 5 до 14 февруари 2019 година.


III. Територия на играта

Играта „От Varna Mall с любов” | Instagram се организира и провежда на територията на Република България.

IV. Механизъм на играта


Всеки желаещ да участва в играта „От Varna Mall с любов” | Instagram трябва:
1. Да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
2. Да последва Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/)
3. И да коментира под поста на играта „От Varna Mall с любов” | Instagram, като тагне свой приятел, с когото обича да ходи на шопинг
На 15 февруари 2019 г. петима печеливши ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий. Имената на победителите ще бъдат обявени на страницата на Varna Mall в Instagram (https://www.instagram.com/varna_mall/)
Instagram не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Участието в играта „От Varna Mall с любов” | Instagram не е обвързано с покупка.

Няма ограничения в броя на коментарите/тагове на различни приятели направени от един профил, но в томболата с награди всеки участник присъства еднократно.

V. Видове награди и процедури за получаване на наградите

5 броя ваучери по 20 лв. за магазин New Yorker

Процедура за получаване на наградите:

Печелившите ще бъдат обявени в Instagram страницата на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/ ). За да получи своята награда, всеки печеливш трябва да изпрати лично съобщение към Instagram страницата на Varna Mall до 5 дни от обявяването на печелившите.  В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 5 дни след уведомяването за спечелване на награда, лицето губи своето право да получи наградата.
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) от 15 февруари до 27 февруари 2019 година.


VI. Право на участие


В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите в „От Varna Mall с любов” | Instagram получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.


X. Съдебни спорове


Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.