Събития

Конкурс за изработка на АРТ инсталации от отпадъчни материали, подлежащи на рециклиране

Конкурс за изработка на АРТ инсталации от отпадъчни материали, подлежащи на рециклиране
По случай Деня на Земята Varna Mall, със съдействието на Община Варна, организира конкурс на тема „Нов живот за ненужните вещи“. В конкурса могат да се включат деца и младежи от Варна и региона на възраст от 7 до 29 години. За целта те следва да представят предмети и/или арт инсталации, изработени от отпадъчни материали и стари, излезли от употреба, вещи от бита.

Участията - максимум с 3 творби, могат да са групови или индивидуални, като арт инсталациите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да са направени от поне 80% рециклируеми или отпадъчни материали - сламки, бутилки, кенчета, чашки, торбички, прибори, капачки, стари обувки, играчки и др., като могат да съдържат елементи от рисунки, колажи, скулптури, намерени предмети.
-  Да са с подходящ размер, да може да се транспортират.
-  Да нямат остри/режещи ръбове или остри предмети по тях.
-  Да бъдат стабилни, да не се разпадат, да са устойчиви на атмосферни условия, да могат да стоят самостоятелно и да бъдат лесно подвижни от едно лице.

Краен срок за подаване на творбите: 18 април (четвъртък).

Творбите се предават на бюро Информация във Varna Mall с приемо-предавателен протокол, срещу което участниците получават входящ номер.

Всички творби следва да съдържат информация за автора/авторите – име/имена, възраст, учебно заведение или друга институция, телефон и мейл за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 април, 17:30 часа, при откриването на изложбата с творбите.

Арт произведенията ще бъдат оценявани от експертно жури по следните критерии:

- Ефективно използване на отпадъчните материали.
- Оригиналност и креативност.
- Иновативност.
- Цялостно представяне.

Всички произведения ще бъдат представени в общите части на търговския център от 22 до 30 април. Победителите на първите три места ще получат статуетка, предметни подаръци и парични награди под формата на гифт карти в размер на: 500 лв. – I място, 300 лв. – II място, и 100 лв. – III място. Всички останали участници ще получат грамоти за успешно представяне.

Участниците следва да приберат своите творби най-късно до 8 май 2019 г. След тази дата търговският център не носи отговорност за съхранението им.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към проблемите, които застрашават бъдещето на Земята, като провокира творческото им мислене.

Повече информация за участие в конкурса можете да получите на: info@varnamall.bg и 070013111