Събития

Великденски изненади от Varna Mall - игра с над 200 специални награди

Великденски изненади от Varna Mall - игра с над 200 специални награди
Уикенд с любим човек в Гранд Хотел Свети Влас или в Гранд Хотел Банско – очакват някои от участниците в играта „Великденски изненади от Varna Mall“, която търговският център организира в навечерието на най-светлия християнски празник. В нея могат да се включат всички клиенти, които от 15 до 29 април са направили покупка или са получили услуга в някой от обектите на територията на комплекса на стойност над 30 лв.

Те ще получат от бюро "Информация" картичка под формата на великденско яйце. Всяка картичка съдържа скреч поле с уникален код, зад който се крие конкретна награда или пожелание за празника. Очакват Ви над 200 специални награди:

Уикенд за двама в Гранд Хотел Свети Влас; уикенд за двама в Гранд Хотел Банско; два ваучера на стойност 100 лв. всеки за ползване на процедури по избор в клиниката за детокс и отслабване Pulse Health Center; предметни награди и ваучери за пазаруване, консумация или услуги, предоставени от Varna Mall и търговските обекти в центъра - New Yorker, AVVA, Mudo, Фитнес център Energy Club, Refan, Carnival Kids и много други.

За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката следва да изтрие скреч полето и да въведе кода на обозначеното за играта място в сайта на Varna Mall: Провери своя код ТУК

Великденските изненади Ви очакват! Възкресете късмета си в празничните дни с Varna Mall!

Официалнитя правила за участие и пълният списък с наградите и общите условия на играта са публикувани по-долу.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ВЕЛИКДЕНСКИ ИЗНЕНАДИ” 2019 НА VARNA MALL

I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”).

II. Продължителност на играта
Играта „Великденски изненади” се провежда за периода от 15 до 29 април 2019 година.

III. Право на участие
В играта имат право да участват всички клиенти на Varna Mall, пазарували на територията на търговския център на стойност над 30 лв.
В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център.
Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.
IV. Територия на играта
„Великденски изненади“ се организира и провежда на територията на Varna Mall.

V. Механизъм на играта
Всеки клиент, пазарувал на стойност над 30 лв. в който и да е от  търговските обекти на територията на Varna Mall през периода от 15 до 29 април 2019 г., може да получи от бюро „Информация” луксозна  картичка под формата на великденско яйце, с която има възможност да спечели една от специалните награди - уикенд за двама в Гранд Хотел Свети Влас; уикенд за двама в Гранд Хотел Банско; два ваучера на стойност 100 лв. всеки за ползване на процедури по избор в клиниката за детокс и отслабване Pulse Health Center; козметика, пролетни цветя, шоколадови изненади, ваучери за пазаруване, консумация или услуги, предоставени от Varna Mall и търговските обекти в центъра.

Всеки желаещ да участва представя на бюро Информация касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което има възможност да си избере една или няколко  картички, съобразно изразходваната сума. За  всеки касов бон над 30 лв. клиентът има право да получи не пвоече от 5 картички.

Всяка картичка съдържа 6 цифрен код, който може да бъде открит след изтриване на скреч полето, което се намира на гърба.  За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката следва да въведе своя уникален  код на специално обозначеното за играта място, в сайта на Varna Mall: www.varnamall.bg

С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg


V. Наградите
•    Уикенд за двама в Гранд Хотел Свети Влас
•    Уикенд за двама в Гранд Хотел Банско
•    Два ваучера на стойност 100 лв. за ползване на процедури по избор в клиниката за детокс и отслабване Pulse Health Center, в Гранд Хотел Свети Влас
•    Десет ваучера за пазаруване на стойност 10 лв. от New Yorker
•    Пет ваучера за пазаруване на стойност 20 лв. от магазин AVVA
•    Десет ваучера за пазаруване на стойност 10 лв. от магазин MUDO
•    Двайсет талона за безплатно посещение на фитнес или спорт по избор от Фитенес и спортен център Energy Club.
•    Пет комплекта Nivea MicellAIR Rose – мицеларна вода и измивен гел от Lilly drogerie
•    Три комплекта лак и топ лак Rimmel Super Gel от Lilly drogerie
•    Три душ-гела с плодов аромат от Refan 
•    Десет ръчно правели великденски козунака от Пекарна „Бутик Бейкъри“ – Пазара на Varna Mall
•    Двайсет броя спинъри от Carnival Kids
•    Дванайсет шоколадови зайчета Lindt
•    Десет шоколадови яйца Kinder Surprise Maxi
•    Двайсет броя пролетни саксийни цветя – мушкато
•    Четири плюшени играчки агънце
•    Девет книжки Библейски истории от стария и новия завет 
•    Шейсет великденски аксесоарa и декорации.

VI. Определяне на печелившите. Получаване на наградите
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) от 15 април до 12 май 2019 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на печелившата картичка и документ за самоличност, съответстващ на данните, посочени в онлайн регистрацията на играта.


VII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – Име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца, след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в играта „ Великденски изненади” получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.