Събития

3 ваучера х 1000 лв. в конкурса за най-атрактивен парти тоалет Dress To Impress

3 ваучера х 1000 лв. в конкурса за най-атрактивен парти тоалет Dress To Impress

Първите 3 снимки събрали най-много лайкове в конкурса са публикувнаи по-долу:Всички участнички в конкурса, можете да разгледате тук: Dress To Impress_21 June

В първия ден на лятото Varna Mall отправя необичайно предизвикателство към варненци и гостите на града - Dress to Impress. Конкурсът за най-атрактивен парти тоалет не е обвързан с покупка, но ще донесе награда от 1000 лева на трима от участниците!

Всеки, който желае да се включи в конкурса Dress to Impress трябва само да посети Varna Mall на 21 юни (петък), от 12:30 до 19:30 ч., облечен в избран от него стилен тоалет и да се усмихне пред камерата на „официалните фотографи“ на конкурса.

Снимките може да бъдат направени на различни места в търговския център – любими магазини, заведения, зони за забавление, общи части или в някой от специално обособените за конкурса фото кътове.

Важно условие за участие е предварителната регистрация на бюро Информация, етаж Партер! Конкурсът е подходящ за лица, навършили 14 години.

На 24 юни (понеделник) всички снимки ще бъдат публикувани във Facebook страницата ни: Varna Mall, а първите три снимки, събрали най-много харесвания в периода 24 – 30 юни, ще получат по една гифт карта за пазаруване на стойност 1000 лв. Други специални награди са предвидени за снимките, класирали се до 10-о място.

Dress to Impress – започнете със стил Вашето впечатляващо лято и не пропускайте шанса си да спечелите награда на стойност 1000 лв.!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “DRESS TO IMPRESS” | 21 юни 2019


I. Организатор на конкурса
Конкурсът се организира и провежда от търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на конкурса”).

II. Продължителност на конкурса
Конкурсът „Dress to Impress” се провежда на 21 юни 2019 г., от 12:30 до 19:30 часа. Гласуването за победителите в конкурса става във Facebook страницата на Varna Mall в периода 24 – 30 юни 2019 г.

III. Право на участие
Участието в конкурса „Dress to Impress“ не е обвързано с покупка.
В конкурса имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които са били заснети от „официалните фотографи“ на Varna Mall на 21 юни 2019 г.
Важно условие за участие е предварителна регистрация на бюро „Информация“, партер.

IV. Територия на конкурса
Конкурсът „Dress to Impress” се организира и провежда във Facebook страницата на Varna Mall.

V. Механизъм на конкурса
Всеки желаещ да участва в конкурса „Dress to Impress“ трябва да:
1. Посети Varna Mall на 21 юни 2019, от 12:30 до 19:30, облечен в избран от него стилен тоалет;
2. Да застане пред камерата на „официалните фотографи“ на Varna Mall.
Снимките може да бъдат направени на различни места в търговския център – любими магазини, заведения, зони за забавление, общи части или в някое от специално обособените места за конкурса.

На 24 юни всички снимки ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Varna Mall - https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/
Първите три снимки, събрали най-много харесвания в периода 24 – 30 юни, ще получат по една гифт карта за пазаруване на стойност 1 000 лв.
Други специални награди са предвидени за снимките, класирали се до 10-о място.
С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.
Организаторът на конкурса си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на конкурса на www.varnamall.bg

V. Награди
3 броя гифт карти за пазаруване на стойност 1 000 лв. всяка.
7 броя специални награди.

VI. Определяне на печелившите. Получаване на наградите
Снимките на победителите в конкурса „Dress to Impress“ ще бъдат обявени на 1 юли 2019 г. в сайта и Facebook страницата на Varna Mall. 
Един участник в конкурса може да получи само една награда.

Процедура за получаване на наградите:
Наградите се получават на бюро „Информация“ от 1 до 10 юли 2019 г.

VII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
С участието си в настоящия конкурс, участниците декларират и се съгласяват, че доброволно предоставят личните си данни, като необходимо условие за участие в конкурса. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио - Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в конкурса, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – Име и фамилия, публикувано във Facebook име или псевдоним и e-mail. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на конкурса, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие във фотоконкурса.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в конкурса, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на конкурса. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл, на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио - Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

VIII. Ограничаване на отговорността
Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, представил невалиден телефон или e-mail за контакт.

IX. Прекратяване на конкурса
Организаторът на играта има правото да прекрати конкурса по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на конкурса, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на конкурса и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на конкурса ще бъдат достъпни на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в конкурса „Dress to Impress’’, участниците се съгласяват с Официалните правила.Юни

П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30