Събития

"Летни емоции 2019" - игра с над 300 награди

Лятото е време за емоции! Хванете мига, пазарувайте във Varna Mall и спечелете завладяващо приключение!

От 20 юли до 31 август 2019 г. всеки клиент, пазарувал на стойност над 30 лв. в който и да е от обектите в търговския център, има възможност да добави към летните си емоции още едно вълнуващо преживяване. За целта е необходимо той да представи на бюро „Информация“ касов бон/бонове, удостоверяващи покупка, и да изтегли картичка със съответната награда или пожелание. 

В играта „Летни емоции 2019“ Ви очакват незабравими забавления в аквапарк Aquapolis на Златни пясъци и Делфинариум – Варна, бънджи скокове с клуба за екстремни спортове „Адреналин”, уроци по уейкборд и уейкбрдинг в Wake Park Varna и още над 300 специални награди - чадъри, топки, фризбита, хладилни чанти и други плажни аксесоари, ръчно изработени летни амулети, ваучери за пазаруване или талони за отстъпка, предоставени от търговските обекти в центъра.

Побързайте и грабнете своята лятна емоция – Varna Mall ще я превърне в незабравим спомен!
Повече информация на www.varnamall.bg 


Имена на печелившите, изтеглени в първото от петъчните тегления на играта „Летни емоции – втори шанс“.

Печеливши от томболата на 2 август:

Камелия Калева – плажен чадър
Ilya Popov – футболна топка
Desi Nikolova - фризби
Ромина Димитрова – ръчно правен амулет

Печеливши от томболата на 9 август:

Vili Ilieva – плажен чадър
Г-н Андонов – футболна топка
Magdalena Andonova - фризби
Габриела Колева – ръчно правен амулет

Печеливши от томболата на 16 август:

Diana Slavova – плажен чадър
Стилияна Живкова – футболна топка
Kristiyan Nachev – фризби
Лидия Начева – ръчно правен амулет

Печеливши от томболата на 23 август:
Митко Вр. – плажен чадър
Boyan Naydenov – футболна топка
Miro Ivanov – фризби
Mihaela Pencheva – ръчно правен амулет

Печеливши от томболата на 30 август:
Diana Vasileva – плажен чадър
Kalin Proynov – футболна топка
Polina Roslyakova - фризби
Ани Иванова – ръчно изработен амулет


На всички печеливши е изпратен имейл с информация как да получат наградата си.


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА “ЛЕТНИ ЕМОЦИИ – 2019”

I.    Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от търговския и развлекателен център на Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”). 
Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на кампанията на www.varnamall.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „Летни емоции - 2019” се провежда за периода от 20 юли до 31 август 2019 година.

III.    Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти на Мол Варна ЕАД, пазарували на територията на търговския център на стойност над 30,00 лв. през периода 20 юли – 31 август 2019. В кампанията нямат право да участват служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център.
Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

IV.    Територия на кампанията

Кампанията  „Летни емоции - 2019” се организира и провежда на територията на търговско-развлекателния център на Мол Варна ЕАД.

V.    Механизъм на кампанията

Всеки клиент, осъществил покупка на стойност над 30 лв. в който и да е от  търговските обектите на територията на Мол Варна ЕАД през периода 20 юли – 31 август 2019 година, следва да представи на бюро Информация в Мол Варна ЕАД касов бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което може да изтегли атрактивна картичка от специално брандирана кошница на бюро Информация. Всяка картичка съдържа конкретна награда или лятно пожелание. Наградите, респ. пожеланията, са изписани във вътрешната част на картичката, чиито страници са залепени със силикон.

Няма ограничение в броя на участията. За всеки 30 лв. клиентът има право да изтегли една картичка, но не повече от 5 с един касов бон.

Уточнение: В играта не участват касови бонове, получени при заплащането на комунална услуга или интернет на територията на търговския център.

Всички участници, които са изтеглили непечеливша картичка, имат възможност и за втори шанс за награда. За целта следва да се регистрират за участие във Фейсбук Месинджъра на Varna Mall, като последват линка: http://bit.ly/SummerEmotions2019 и да последват инструкциите, които ще получат като съобщение в Месинджър.

Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Регистрацията във втори шанс за награда е еднократно. Регистриралите се участници автоматично участват във всички тегления за втори шанс.

Победителите във втори шанс за награда ще бъдат теглени на следните дати: 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 и 30.08. Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайта: www.varnamall.bg


VI.    Видове награди и процедури по получаване на наградите
- Безплатно посещение на аквапарк Aquapolis - 40 бр.
- Бънджи скок от Аспарухов мост с Адреналин - 10 броя
- Уейкбординг - 6 броя
- Делфинариум - 20 броя
- Подарък козметика, от аптека Субра - 10 броя
- Талон за отстъпка, от аптека Субра - 10 броя
- Ваучер за безплатно посещение във Фитнес и спортен център Energy club - 30 бр.
- Талон за намаление -40% и безплатен очен преглед от оптика Leonardo
- Талон за намаление от Carnival Kids - 15 броя
- Подарък от Refan - 10 броя
- Ръчно правен амулет - 50 броя
- Плажен чадър - 30 броя
- Термо чанта - 15 броя
- Футболна топка - 20 броя
- Фризби - 50 броя
- Надуваема плажна топка - 50 броя

Процедура по получаване на наградите:

Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) до 3 септември 2019 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на картичката, в която е упомената съответната награда или имейлът.
Печелившите от втори шанс трябва да покажат имейла, който са получили на електронната си поща с потвръждение за спечелена награда.

Организаторът на играта не носи отговорност за предоставянето на невалиден или неточен имейл адрес.

Лица под 18 годишна възраст могат да получат техните награди само в присъствието на законен родител/настойник.


VII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): 
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4. Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg


VIII.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите награди в кампанията „Летни емоции - 2019” получават обявените награди, а не паричната им равностойност.

IX.    Прекратяване на кампанията

Организаторът на кампанията има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни в официалния интернет адрес на търговския център:  www.varnamall.bg,  за периода от 20 юли до 3 септември 2019 г.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.