Събития

Онлайн фотоконкурс "Градски Хелоун парад 2019"

Онлайн фотоконкурс
Онлайн конкурсът за най-атрактивна снимка на участниците в Градския Хелоуин парад 2019 във Varna Mall приключи!

От 4 до 10 ноември близки, роднини и приятели гласуваха с вдигнат пръст, усмивка или сърчице за своите любимци. Ето кои са тримата фаворити, които събраха най-много харесвания и спечелиха атрактивните награди:

№15 – Борис Георгиев (2 г.) - 123 гласа

№92 – Божидара Георгиева (7 г.) - 117 гласа

№18 – Амира Аднан (9 м.) - 115 гласа

Победителите могат да получат наградите си на бюро Информация от 13 ноември до края на месеца.

.....................................

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на онлайн фотоконкурса  „Градски Хелоуин парад 2019”  организиран от Varna Mall

I.    Организатор на фотоконкурса

Фотоконкурсът се организира и провежда от Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 (Организатор на фотоконкурса).

Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на фотоконкурса си запазва правото да променя и допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване в интернет страницата на Varna Mall - www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на фотоконкурса на сайта на Varna Mall.

II.    Продължителност на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Градски Хелоуин парад 2019” се провежда за периода от 1 до 10 ноември 2019 г. Гласуването за победител във фотоконкурса става във Facebook страницата на Varna Mall и приключва в 24:00 часа на 10 ноември 2019 г.

III.    Територия на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Градски Хелоуин парад 2019” се организира и провежда във Facebook страницата на Varna Mall.

IV.    Право на участие

Право на участие имат всички физически лица, които са се регистрирали и са взели участие в Градския Хелоуин парад във Varna Mall на 31 октомври 2019, и са били заснети от „официалния фотограф” на събитието. 

V.    Механизъм за участие във фотоконкурса:

Всички снимки от Градския Хелоуин парад 2019 ще бъдат включени в специално създадени за целта албуми, носещи заглавията „Градски Хелоуин парад 2019 – част 1” и „Градски Хелоуин парад 2019 – част 2”. Албумите може да бъдат намерени във Facebook страницата на Varna Mall.

Победители във фотоконкурса „ Градски Хелоуин парад 2019” ще бъдат първите три снимки, събрали най-много харесвания през периода 1 – 10 ноември 2019 г.

VI.    Награди

Наградите във фотоконкурса „ Градски Хелоуин парад 2019” са предоставени от Varna Mall и търговските обекти в комплекса.

VII.    Процедура за получаване на наградите

Снимките на победителите във фотоконкурса „Градски Хелоуин парад 2019” ще бъдат публикувани на 11 ноември 2019 г. в сайта и Facebook страницата на Varna Mall.

Наградите ще се получават на бюро "Информация" от 13 ноември до 24 ноември 2019 г. след представяне на документ за самоличност и снимка на детето/лицето, спечелило наградата (в телефона или на хартия).

VIII.    Обработване на лични данни и публичност

С участието си в настоящия фотоконкурс, участниците декларират и се съгласяват, че доброволно предоставят личните си данни, като необходимо условие за участие във фотoконкурса. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни. Те (участниците) се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.


IX.    Прекратяване на фотоконкурса

Организаторът има право да прекрати фотоконкурса по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Организаторът запазва правото си да променя общите условия, като предварително обявява всички промени на уебсайта на Varna Mall.

X.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на фотоконкурса и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на фотоконкурса ще бъдат достъпни на сайта на Varna Mall за периода на провеждане на фотоконкурса. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С включването си в онлайн фотоконкурса „Градски Хелоуин парад 2019” участниците се съгласяват с Официалните правила.