Събития

„Усмивки с Дядо Коледа 2019“ - онлайн фотоконкурс с награди

„Усмивки с Дядо Коледа 2019“ - онлайн фотоконкурс с награди

Духът на Коледа отново ни завладя и превърна централното фоайе на Varna Mall в приказен зимен кът. Празнично украсената елха, Захарната къщичка и танцуващите мечета в отрупания с коледни сладки кът в централното фоайе не само привличат посетителите на търговския център, но заплениха дори и самия Дядо Коледа.

Любимецът на всички малчугани ще гостува на търговския център до края на годината. Всеки ден - от 11:00 до 19:00 часа, белобрадият старец ще очаква всеки, който желае, да си направи и получи снимка за спомен с него.

Всяка снимка, направена от „официалните фотографи“ на Дядо Коледа, Ви осигурява право на участие в онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” във Facebook страницата на Varna Mall. В специално създаден за целта албум ще бъдат подредени всички снимки на желаещите да се включат в конкурса, а първите три, събрали най-много харесвания през периода 4 декември 2019 г. – 5 януари 2020 г., ще спечелят атрактивни награди.

Желаещите да се включат в онлайн конкурса задължително попълват декларация-съгласие, която могат да намерят при фотографите.

Очаквайте линк към фотоалбума във Facebook!

Официалните правила и условията за участие в конкурса са публикувани по-долу:

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” организиран от Varna Mall.


I. Организатор на фотоконкурса

Фотоконкурсът се организира и провежда от Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 (Организатор на фотоконкурса).

Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на фотоконкурса си запазва правото да променя и допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване в интернет страницата на Varna Mall - www.mallvarna.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на фотоконкурса на сайта и Facebook страницата на Varna Mall.

II. Продължителност на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Усмивки с Дядо Коледа” се провежда за периода от 3 декември 2019 г. до 31 декември 2019 г. Гласуването за победител във фотоконкурса става във Facebook страницата Varna Mall и приключва в 19:00 часа на 7 януари 2020 г.

III. Територия на фотоконкурса

Фотоконкурсът „Усмивки с Дядо Коледа” се организира и провежда във Facebook страницата на Varna Mall.

IV. Право на участие

Право на участие имат всички физически лица, които са били заснети на обща снимка с Дядо Коледа от „официалния фотограф” във Varna Mall, през периода 3-31 декември 2019 г. Желаещите да се включат в онлайн конкурса задължително попълват декларация-съгласие, която могат да намерят при фотографите.

Снимките с Дядо Коледа във Varna Mall се реализират от Красимир Иванов и Иван Колев (фирма Фототрип ЕООД) при следния ценоразпис:

Снимки с Дядо Коледа:

•    размер 10/15 за 24 часа - 4 лв./бр.;      експресно за 15 мин.- 6 лв./бр.;

•    размер 13/18 за 24 часа - 5 лв./бр.;      експресно за 15 мин.- 7 лв./бр.;

•    размер 15/21 за 24 часа - 6 лв./бр.;      експресно за 15 мин.- 8 лв./бр.;

•    размер 20/30 за 24 часа - 7 лв./бр.;      експресно за 15 мин.- 9 лв./бр.;

•    снимка само в електронен вариант – 5 лв./бр.;

•    електронен вариант на кадър, закупен на хартия – 2 лв./бр.

Семейни фотосесии:

•    цена на 1 кадър - 5 лв.

Кадрите са предварително одобрени от клиентите и ще бъдат предоставени в цифров формат по e-mail в рамките на 24 часа.

Календари с детски герои и снимка: цена - 9 лв. за 24 часа и 11 лв. експресно за 15 мин.

Всеки клиент ще заплаща предварително и ще му бъде издаван касов бон.

V. Механизъм за участие във фотоконкурса:

- снимките с Дядо Коледа във Varna Mall се реализират от Иван Колев (Ivan Kolev Photography) и Красимир Иванов.

- участниците следва да попълнят декларация-съгласие за участие, предоставена от фотографа;

- във фотоконкурса вземат участие само снимки с Дядо Коледа, реализирани във Varna Mall.

Всички снимки ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, носещ заглавието „Усмивки с Дядо Коледа 2019”. Албумът може да бъде намерен във Facebook страницата на Varna Mall.

Победители във фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” ще бъдат първите три снимки, събрали най-много харесвания през периода 4 декември 2019 г. – 5 януари 2020 г.

VI. Награди

Наградите във фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” са предоставени от Varna Mall и търговските обекти в комплекса.

VII. Процедура за получаване на наградите

Снимките на победителите във фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа” ще бъдат обявени на 6 януари 2020 г. в сайта и Facebook страницата на Varna Mall.

Наградите ще се получават на бюро "Информация" до 10 работни дни след датата, на която са обявени победителите.

VIII. Обработване на лични данни и публичност

С участието си в настоящия фотоконкурс участниците декларират и се съгласяват, че доброволно предоставят личните си данни, като необходимо условие за участие във фотoконкурса. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни. Те (участниците) се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

IX. Ограничение на отговорността

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или e-mail за контакт.

X. Прекратяване на фотоконкурса

Организаторът има право да прекрати фотоконкурса по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Организаторът запазва правото си да променя общите условия, като предварително обявява всички промени на фен страницата на Varna Mall във Facebook.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на фотоконкурса и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на фотоконкурса ще бъдат достъпни на сайта и Facebook страницата на Varna Mall за периода на провеждане на фотоконкурса. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С включването си в онлайн фотоконкурса „Усмивки с Дядо Коледа”, участниците се съгласяват с Официалните правила.