English

Новини

Varna Mall стана част от кампанията на БЧК за даряване на дрехи

16. януари 2019
Varna Mall стана част от кампанията на БЧК за даряване на дрехи
Varna Mall вече е една от деветте локации във Варна, където жителите на града могат да даряват ненужни дрехи и други текстилни изделия.

Като част от инициативата на Българския червен кръст и фирма „Хюманита“, на открития паркинг пред централния вход на търговския център са позиционирани два специални контейнера, в които ще бъдат събирани здрави и чисти  дрехи, домашен текстил, чанти, колани и други аксесоари. Изискването е даренията да бъдат прилежно опаковани в добре завързана или запечатана торбичка с максимални размери 30х80х30 сантиметра.


Varna Mall е третият мол в България, който се включва в мащабната национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Подобен модел съществува от 25 години в Западна Европа.

Събраните изделия периодично ще се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където, при необходимост, ще се преработват или ще се подготвят за повторно оползотворяване. Дрехите и текстилът, които са годни за употреба, ще бъдат включени в кризисния резерв на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи или ще бъдат дарени от хуманитарната организация на хора в нужда.


Друга част от даренията, които могат да продължат да се използват като дрехи и аксесоари към облеклото, ще бъдат изнасяни за страни от Третия свят. Изделията, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, ще бъдат рециклирани и преработени в суровини и продукти за промишлеността.

Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин всеки би могъл да даде своя принос за здравето на планетата, като бъде намален добивът на нови природни ресурси.