English

Новини

Varna Mall подкрепя апела за незабавно отваряне на моловете

22. януари 2021
Varna Mall подкрепя апела за незабавно отваряне на моловете

Varna Mall подкрепя апела на Българската асоциация на ритейл центровете за незабавно отваряне на моловете‼

Изпълнихме всичко, което беше поискано от нас от страна на властите, и положихме всички усилия да отговорим на трудностите, които трябваше да посрещнем заедно. Оперираме съгласно всички разпоредби и препоръки на здравните власти, за да предотвратим разпространението на вируса. Всеки затворен ден оттук нататък идва на цена, която не всеки може да заплати.

Varna Mall и големите търговски центрове са в състояние да осигурят безопасността на клиентите и служителите, защото разполагат със специализирани звена с достатъчен персонал за:

✅ почистване и дезинфекция, съобразно алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в обектите с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на Covid-19;

✅ охрана, която следи за спазването на дистанция, дезинфекция и носене на маски, като своевременно предупреждава неизрядните посетители и ги мотивира да спазват правилата;

✅ видеонаблюдение, което засича всеки от нарушителите и ги предупреждава в реално време по радиоуредбата да сложат маските си или да увеличат дистанцията помежду си.

Организираният и стриктно спазван режим на работа на търговските центрове в противоепидемични условия ще позволи на клиентите да пазаруват удобно без струпвания и с контрол на потока от хора. За нас е от първостепенна важност да запазим здравето на всички наши клиенти и техните близки!

Трябва да отворим, за да се върнем заедно в нормалността. Защото при нас е безопасно‼

#WEARESAFE